Arbeidarar i Nordic Mining med fjell i bakgrunnen

Engebø Rutile & Garnet AS inngår intensjonsavtale med Saferock

Store og gode nyheter fra oss! Engebø Rutile & Garnet AS har inngått en intensjonsavtale med Saferock om et felles produktutviklingsprosjekt for å se om det er mulig å anvende restmineralavfallsstrømmer fra Nordic Minings Engebø Rutil og Granat-prosjekt i produksjon av sementbindemidler.

Saferock er et norsk teknologiselskap som utvikler et produkt som kan redusere karbonutslipp fra betongindustrien og utnytte overskuddsmineraler fra gruveindustrien. Der vanlig betong er laget av karbonintensiv sement, tilslag og vann, bruker Saferock gruveavfall, tilslag og aktivatorer for å lage betong. Denne nye betongen reduserer mulig karbonutslipp med mer enn 80 prosent sammenlignet med industrinormen og resirkulerer avfallsstrømmen fra gruvedrift til et verdiøkende produkt.

– Samarbeidet med Saferock er ett av flere initiativ som over tid blir tatt for å se etter muligheter for å utnytte restmineralavfallsstrømmer fra Engebø i nye verdikjeder, kommenterer Ivar S. Fossum, administrerende direktør i Nordic Mining.

– Samarbeidet med Nordic Minings Engebø Rutile and Garnet passer perfekt inn i Saferocks visjon om å produsere bærekraftig betong fra gjenværende mineralavfallsstrømmer. En vellykket produktutvikling kan muliggjøre sirkulær økonomi i praksis, sier Espen Lea, administrerende direktør i Saferock.

Se hvordan teknologien virker her: