Om ordningen

• Formål: personer som har innspill eller bekymringer relatert til bedriftens aktiviteter skal enkelt komme i kontakt med personer i bedriften som kan følge opp henvendelsen

• Systemet skal sikre at vi har rutiner og personer som har ansvar for å ta imot, behandle og gi tilbakemelding på slike henvendelser innen rimelig tid.