Reguleringsplanar

Etter godkjenning av reguleringsplan i 2015, har prosjektet blitt vidare detaljert og optimalisert i paralell med ferdigstilling av detaljreguleringsplanar i 2019 og ei mindre endring i 2021 for å ta inn ein reduksjon av prosessanlegget sitt arealbruk

 

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse vart endelig godkjent i 2016, og ein reduksjon i bruk av tilsetningstoffer vart godkjent i 2021.

 

Driftskonsesjon

Søknad om driftskonsesjon vart sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning i februar 2019. Søknaden vart godkjent i juni 2020. Klagar på vedtaket blei avslått og endelig stadfesting på driftskonsesjonen vart mottat i mai 2022

 

Byggesaker

Rivetillatelse

 

Grunnarbeid Prosessområdet

 

Grunnarbeid anleggsveg og tilhøyrande anlegg

 

Bygningar

Under planlegging