Gruveleiar

Driftsorganisasjonen skal styrkes vidare og vi ser etter ein gruveleiar som kan utvikle eit team som skal ta oss frå studiefase til operasjonell drift av malmuttaket. Arbeidsstad vil bli Førde og Engebø ved oppstart av produksjon.

Link til stillinga her


Prosessingeniør

For å styrke vår organisasjon mot drift søker vi ein prosessingeniør. Stillinga rapporterer til Prosess- og produksjonsleiar, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er å vere prosessingeniør eller metallurg i prosess og produksjonsområdet.

Link til stillinga her


Teamleiar Prosess

For å styrke vår organisasjon mot drift søker vi ein teamleiar for produksjon. Stillinga rapporterer til Prosess- og produksjonsleiar, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er å vere teamleiar for alle operatørane i prosess og produksjonsområdet..

Link til stillinga her


Automasjonsingeniør – Kontrollrom

For å styrke vår organisasjon mot drift søker vi ein automasjonsingeniør Kontrollrom. Stillinga rapporterer til Prosess- og produksjonsleiar, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er å vere å automasjonsingeniør i prosess og produksjonsområdet med fokus på kontrollromsløysingar og bruk av digitale løysingar basert på kunstig intelligens.

Link til stillinga her


Maskiningeniør

For å styrke vår organisasjon mot drift søker vi ein maskiningeniør som teamleiar. Stillinga rapporterer til vedlikehaldsleiar, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er planlegge og utføre vedlikehald på prosessanlegget.

Link til stillinga her


Elektro & Automasjonsingeniør

For å styrke vår organisasjon mot drift søker vi ein elektro- eller automasjonsingeniør som teamleiar. Stillinga rapporterer til vedlikehaldsleiar, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er planlegge og utføre vedlikehald på prosessanlegget.

Link til stillinga her


Åpen Søknad

Vi er interresert i å knytte til oss personer som kan være mulige kandidater til stillinger som ikkje er utlyst på nåværende tidspunkt. For riktige kandidater kan det være aktuelt å sjå på muligheter allerede nå. Send ein kortfatta søknad med bakgrunn og CV til post@nordicmining.com