Miljøgeolog

For å styrke vår organisasjon mot bygging og drift søker vi ein miljøgeolog/miljøingeniør til vårt rutil og granatprosjekt i Sunnfjord, Vestland Fylke (Engebøprosjektet). Stillinga rapporterer til Miljøsjefen for prosjektet, og vil ha arbeidsstad i Førde og Engebø. Stillinga si hovudoppgåve er miljøoppfølging i anleggsaktiviteten og vidare inn i drift.

Link til stillinga her

 

Åpen Søknad

Vi er interresert i å knytte til oss personer som kan være mulige kandidater til stillinger som ikkje er utlyst på nåværende tidspunkt. For riktige kandidater kan det være aktuelt å sjå på muligheter allerede nå. Send ein kortfatta søknad med bakgrunn og CV til post@nordicmining.com