Mineralforekomsten på Engebø i Sunnfjord kommune er betydelig, bestående av høyverdig rutil og granat. Rutil brukes hovedsakelig til produksjon av miljøvennlig pigment og titanmetall. Granat brukes i industrielle slipe- og skjæreprosesser, f.eks. vannjet-skjæring og sandblåsing. Den kystnære beliggenheten muliggjør kostnads- og miljø-effektiv transport av produkter til markedene i Europa og verden for øvrig.

Prosjektplanene i den oppdaterte mulighetsstudien (UDFS) beskriver en ny hjørnestensvirksomhet i Sunnfjord-regionen. Foreløpige beregninger gir en levetid for prosjektet på nærmere 40 år, men malmgrunnlaget gjør det sannsynlig at horisonten vil være lenger. Prosjektet vil gi i overkant av 100 faste arbeidsplasser i ved oppstart av drift. De regionale og nasjonale ringvirkningseffektene vil være betydelige. Prosjektet vil bli utviklet i samsvar med internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet, basert på bærekraftig ressursutnyttelse.

Produksjonen på Engebø vil være meget konkurransedyktig og gi god lønnsomhet og en solid, årlig kontantstrøm. Kombinert med redusert investeringsramme tilsier dette attraktive forutsetninger for finansiering av prosjektet.