Informasjonsmøter

Informasjonsmøte 2 og 3 Mars – Oppstart av forberedande arbeid på Engebø

 

Måle og overvåkningsprogram i byggefasen

Det er blitt gjennomført initielle målinger ihht til presentasjon av måle og overvåkningsprogram i informasjonsmøte i mars. Detaljer vil bli gjort tilgjengelig når rapporter frå feltarbeidet er ferdigstilt.

 

Anleggsgjerde og riggområde på Engebø

Det er blitt etablert annlegsgjerde og riggområde ihht til riggplan presentert av Sunnfjord Industripartner på informasjonsmøte i mars. Link til presentasjon finner du her.

 

Har du spørsmål som gjelder prosjektet kan du ta kontakt med vår driftsdirektør Kenneth Nakken Angedal, telefon 92 64 06 45 eller epost: kenneth.nakken.angedal@nordicmining.com